Çka ofrojmë ne?

002

 • Studime në Programe dhe degë të veçanta në Kosovë, në fushën Juridike, Kriminalistikë
 • Siguri, Politika Publike dhe Menaxhment
 • Diplomë dhe thirrje të akredituar në Kosovë në nivelin Bachelor dhe Master
 • Programe studimesh në përputhje me standardet ndërkombëtare
 • Mësimdhënës të kualifikuar me përvojë nacionale dhe ndërkombëtare
 • Trajnime profesionale dhe aktivitete studentore brenda dhe jashtë shtetit
 • Kurse intensive profesionale të gjuhës angleze dhe të TI, falas për studentë
 • Programe shkëmbimi të studentëve dhe staf mësimdhënës me shumë universitete në Evropë dhe SHBA;
  objekte dhe qasje bashkëkohore për studime
 • Praktikë profesionale në institucionet e ndryshme të drejtësisë (gjykatë, avokaturë, prokurori, organizata ekonomike, institucione shtetërore etj.) në Republikën e Kosovës
 • Perspektivë të punësimit pas diplomimit në institucione publike – shtetërore dhe private
 • Bursa për studentët e dalluarr