Programet

Kriminalistikë dhe Siguri

content-img-1

Detektiv dhe investigim i krimit

Specializim në fushën e zbulimit, parandalimit dhe luftimit të të gjitha llojeve të krimit, etj.

 Rendi publik dhe siguria

Specializim në fushën e sigurisë së përgjithshme në nivel nacional dhe ndërkombëtar, etj.

content-img-2

Kolegji Evropian “JURIDICA” në bashkëpunim me Akademinë e Arteve Marciale “PRISHTINA”, ju ofron studentëve të Programit Kriminalistikë dhe Siguri lëndë praktike dhe teorike mbi artet marciale, me specializim në Taekwondo. Ligjëruesit e kësaj lënde janë të certifikuar nga Qendra Botërore e Taekwondo-s (KUKKIWON – WORLD TAEKWONDO HEADQUARTERS) me seli në Korenë e Jugut. Prandaj studentë të nderuar tash keni mundësinë që gjatë studimeve edhe të merrni titullin Mjeshtër me brez te zi ne Taekwondo.