Sot me rastin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit mes Kolegjit Evropian “Juridica” nga Prishtina dhe Institutit të Detektivit Privat nga Tirana.