Simulim i Gjykimit për “Ditët e Avokatisë”, nga Oda e Avokatëve e Kosovës, e cila u mbajt në Sallën e Gjykimit të Kolegjit Evropian “Juridica”