Nga ligjërata e sotme me një grup studentësh të Kolegjit Evropian “Juridica” dhe dy ekspertëve – zyrtarëve të Agjencionit Kundër Korrupsionit: z.Agron Behrami dhe z.Esad Ejupi.