Nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit në mes të Kolegjit Evropian “Juridica”, të përfaqësuar nga Dekani Prof. As. Dr. Agron Beka dhe Asociacioni i Kriminologëve dhe Kriminalistëve të Kosovës, të përfaqësuar nga koordinatori z. Mensut Ademi.