Momente nga vizita e studentëve të Kolegjit Evropian “Juridica” ne Laboratorin e Forenzikës.