Momente nga “Mësimi gjatë gjithë jetës” – Prishtinë, Pejë, Prizren 2016