Nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit në mes të Kolegjit Evropian “Juridica” dhe Poligonit të shenjëtarisë “Reload” nga Dekani Prof. As. Dr. Agron Beka dhe z. Shpend Zenuni.