Mbrojtja e temës së Masterit nga studenti Zenel Hajrizi