Gjatë mbrojtjes së temës së masterit në Kolegjin Evropian “JURIDICA”, programi: Politika Publike dhe Menaxhment nga studentja: Mehije Daci – Rexha me dt.15.12.2017