Filloi bashkëpunimi akademik dhe profesional mes Kolegjit Evropian “Juridica” nga Prishtina dhe Institutit të Detektivit Privat nga Tirana. Përfitues do të jenë sidomos studentët e Programit: KRIMINALISTIKË DHE SIGURI, specializimi: DETEKTIVË DHE INVESTIGIM I KRIMIT.