Ekipi më i mirë dhe fitues (Qershor 2016) i Kolegjit Evropian “Juridica”