Nga 7 korriku fillon regjistrimi i studentëve të rinjë në Kolegjin Evropian “Juridica”

Nga 7 korriku fillon regjistrimi i studentëve të rinjë në Kolegjin Evropian “Juridica” në këto programe:
– Kriminalistikë dhe Siguri
– Juridik
– Politikat Publike dhe Menaxhment