Doli nga shtypi libri “Taktika Kriminalistike”

Doli nga shtypi libri “Taktika Kriminalistike”, botim i Kolegjit Evropian “Juridica”. Libri është i punuar nga bashkautorët Prof. Dr. Vesel Latifi dhe Prof. As. Dr. Agron Beka.