Doli nga shtypi libri “E Drejta për Regjistrimin Civil”

Doli nga shtypi libri “E Drejta për Regjistrimin Civil”, botim i Kolegjit Evropian “Juridica”. Libri është i punuar nga bashkautorët Ramadan Thaqi dhe Erdon Arifaj.