Programi i Bursave DAAD Helmut-Schmidt 2018 (Plotësisht i financuar për të studiuar në Gjermani)

Ky program është hartuar për të kualifikuar më tej udhëheqësit e ardhshëm në politikë, ligj, ekonomi dhe administratë sipas parimeve të qeverisjes së mirë dhe për t’i përgatitur ato në një kurs të orientuar drejt praktikës për jetën profesionale. Shansi për të marrë një diplomë master në disiplina që kanë rëndësi të veçantë për zhvillimin social, politik dhe ekonomik të vendit të tyre. Dituria dhe përvoja e fituar në Gjermani duhet t’u mundësojë bartësve të bursave që më vonë të kontribuojnë në krijimin e sistemeve ekonomike dhe shoqërore të orientuara drejt demokratizimit, që synojnë kapërcimin e dallimeve shoqërore. Përveç kësaj, trajnimi në institucionet gjermane të arsimit të lartë duhet të kualifikojë bursistët për t’u bërë partnerë në bashkëpunimin politik dhe ekonomik me Gjermaninë. Me këtë program, DAAD synon të kontribuojë në mbështetjen e qeverisjes së mirë dhe strukturave të shoqërisë civile në vende dhe rajone të përzgjedhura partnere.

http://youthenvop.weebly.com/scholarships