Njoftim: Konkurs për 35 praktikantë në Gjykatën e Apelit.

http://www.gjyqesori-rks.org/sq/job/list/2