Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore-baçelor në vitin akademik 2017/2018

Për regjistrim on-line kliko këtu.