FOL Hapur – Ministri i Punëve të Brendshme z. Skender Hyseni

Nga bashkëbisedimi në mes Studentëve të Fakultetit të Kriminalistikës dhe Sigurisë të Kolegjit Evropian “Juridica” dhe Ministrit të Punëve të Brendshme z. Skender Hyseni.