FOL – Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë znj. Afërdita Bytyqi

Studentët e Kolegjit Evropian “Juridica”  në ligjeratën e organizuar nga Lëvizja FOL, me Kryetaren e Gjykatës Themelore në Prishtinë znj. Afërdita Bytyqi. Temat e kësaj ligjerate ishin: Agjenda anti korrupsion, Numri i madh i lëndëve në fushën anti korrupsion dhe Integriteti i gjyqtarëve / Kodi i etikës.