Bursa për Master në Belgjikë

Ky program i bursave është siguruar nga Universiteti Ghent, duke dhënë bursë për programin më të madhe Master në Universitet. Nëse jeni të interesuar në bashkimin e këtij programi Master, Ju lutem paraqituni në këtë adresë: Ghent University, Belgjikë.

Ghent University Scholarship for Master Degree in Belgium (Fully Funded)