Juridica Consulting

consulting

JURIDICA Consulting ofron:

 • Hulumtime,
 • Projektime,
 • Studime,
 • Avokim – Lobim,
 • Trajnime,
 • Zhvillim të Planeve të Biznesit, Planeve të Marketingut,
 • Hulumtimin e mundësive për aplikim për grante, donacione dhe subvencione,
 • Hulumtime dhe studime edukative,
 • Avokim dhe lobim të politikave publike,
 • Trajnime profesionale në fusha të ndryshme.

JURIDICA Consulting projektimet, ekspertizat profesionale dhe shkencore i realizon përmes një rrjeti prej 80 profesorëve universitar dhe ekspertëve të fushave:

 • Juridike,
 • Kriminalistike,
 • Sigurisë,
 • Politikave Publike dhe Menaxhmentit,
 • Drejtës Biznesore,
 • Pronësisë dhe Patundshmërisë,
 • Mjedisit – Ambientit,
 • Politikave Sociale.

Ekspertët e JURIDICA Consulting ju ndihmojnë në zgjedhjen e nevojave të juaja në fushat e cekura.
JURIDICA Consulting e bënë lidhjen e juaj më të lehtë më ekspertët tonë në të gjitha departamentet.

Ne jemi aty – ku cilësia dominon.