Apliko

apply2

Kolegji Evropian “JURIDICA” do të pranojë një numër të kufizuar studentësh për çdo program, duke synuar cilësinë sa më të lartë të përgatitjes së tyre profesionale e shkencore.

Kandidatët, të cilët dëshirojnë të regjistrojnë studimet në Kolegjin Evropian “JURIDICA”, duhet të plotësojnë kritetet e mëposhtme:

  • Të kenë të kryer shkollën e mesme, të cilën e dëshmojnë me diplomë origjinale sipas ligjeve të aplikueshme në Republikën e Kosovës;
  • Të kenë të kryer testin e maturës shtetërore.

Të drejtën e pranimit në studime në Kolegjin Evropian “JURIDICA” e kanë edhe personat që nuk janë shtetas të Republikës së Kosovës, duke u bazuar në legjislacionin pozitiv të Republikës së Kosovës.
Afatet e regjistrimit: korrik – gusht (afati i parë) dhe gusht-shtator (afati i dytë).

Shënimet për aplikim online
Aplikimi për studime bachelor

Fakultetit i Kriminalistikës dhe Sigurisë (B.A.) (3 vjeçar)

Drejtimet:

Fakultetit Juridik (LL.B.) (4 vjeçar)

Drejtimet:

Fakultetit i Politikave Publike dhe Menaxhmentit (B.A.) (3 vjeçar)

Drejtimet:

Aplikimi për studime master

Fakultetit i Politikave Publike dhe Menaxhmentit

Drejtimet: